Chiều ngày 19 tháng 12 năm 2023, Chi bộ Công nghệ Thông tin - Văn phòng đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ. Sau đây là một số hình ảnh:

Chi bộ CNTT  VP sinh hoạt chuyên đề tháng 12 2023
Đồng chí Phạm Thanh An trình bày tại buổi sinh hoạt
Chi bộ CNTT  VP sinh hoạt chuyên đề tháng 12 2023
Các Đồng chí trong Chi bộ phát biểu tại buổi sinh hoạt.
Chi bộ CNTT  VP sinh hoạt chuyên đề tháng 12 2023
Các Đồng chí trong Chi bộ nghiên cứu hồ sơ.