Đại học Ngân hàng Tp.HCM trãi qua 46 năm hình thành và phát triển, bên cạnh những Phòng/Ban, Khoa đào tạo truyền thống, để bắt kịp với xu thế phát triển chung của thế giới, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và đạo tạo, tạo  bước đột phá hướng tới một môi trường đào tạo hiện đại, thân thiện, tháng 4/2014 Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã thành lập Phòng Quản lý CNTT với chức năng, nhiệm vụ chính là quản lý, vận hành và đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống CNTT toàn trường, đề xuất triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý, đào tạo  và nghiên cứu khoa học.

Là một Phòng chức năng còn non trẻ trong chặng đường 40 năm hình thành và phát triển chung của nhà trường, kể từ ngày thành lập Phòng QL CNTT đã chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai ứng dụng CNTT có hiệu quả, thiết thực vào mọi hoạt động của nhà trường, đã tạo ra một diện mạo mới, hình ảnh mới của nhà trường trong công tác quản lý, tạo dựng một môi trường giáo dục đại học hiện đại, thân thiện với người học.

Đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng CNTT một cách có tầm nhìn giúp Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM thích ứng nhanh với nhu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học, mở ra nhiều hình thức dạy và học mới trên nền tảng CNTT, giúp tối ưu hóa nhân lực và an toàn, tiết kiệm hiệu quả trong quản trị nhà trường, góp phần vào việc khẳng định vị thế của trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và khu vực.

Liên tục trong nhiều năm qua nhà trường đã chú trọng nâng cấp hạ tầng CNTT, đầu tư xây dựng hệ thống thông tin quản lý đồng bộ, quản trị hiện đại nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu quản trị, điều hành, phục vụ tốt nhất cho công tác dạy và học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của nhà trường.

  • Hệ thống quản lý đào tạo: các bậc, hệ đào tạo, loại hình đào tạo
  • Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp
  • Hệ thống quản lý nhân sự, tiền lương
  • Hệ thống quản lý tài sản
  • Hệ thống lý tài chính, thu chi tập trung
  • Công thông tin trường và các đơn vị trong toàn trường.
  • Hệ thống quản lý thư viện.
  • Hệ thống quản lý khu ký túc xá

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng, mua sắm mới các phần mềm ứng dụng quản lý, nhà trường còn chủ động triển khai các phần mềm trên nền mã nguồn mở để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động như

Hệ thống E-learning trên nền tảng Moodle,

Hệ thống thư viện số GreenStone.

Tạo dựng hạ tầng thông minh, tích hợp và trao đổi thông tin đồng bộ, linh hoạt theo sự thay đổi của quy trình nghiệp vụ

Với sự quan tâm đầu tư thích đáng của  nhà trường, đến nay hệ thống hạ tầng CNTT của trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã được xây dựng đồng bộ, đảm bảo yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng ICT trong nhà trường.

Hệ thống mạng trục được đầu tư bằng hệ thống cáp quang, hệ thống mạng thiết kế theo mô hình 3 lớp đảm bảo hiệu quả trong vận hành và quản lý, mạng Internet băng thông rộng, mạng Wifi được đầu tư phủ sóng khắp các cơ sở, giảng đường, khu ký túc xá để phục vụ nhu cầu của Giảng viên, Cán bộ viên chức và người học. Bên cạnh đó hệ thống máy tính thực hành cho sinh việc đã được chú trọng đầu tư, nâng cấp thường xuyên với 10 phòng máy thực hành, cấu hình cao, màn hình LCD, kết nối Internet phục vụ việc thực hành, học tập nghiên cứu của sinh viên.

Trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, sức ép cạnh tranh và nâng cao hiệu quả hoạt động ngày càng trở nên cấp thiết, đòi hỏi  nhà trường muốn tồn tại và phát triển phải trang bị cho mình nhiều hơn nữa các giá trị tri thức trong hoạt động quản trị và cung ứng dịch vụ đào tạo, do vậy công tác thiết kê, xây dựng, vận hành hệ thống thông tin quản trị và điều hành phải linh hoạt, có tính mềm dẽo để thỏa mãn nhu cầu thay đổi quy trình nghiệp vụ, thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy, đảm bảo hiệu quả đầu tư và đưa vào khai thác nhanh nhất, do vậy việc hoạch kiến trúc hệ thống thông tin quản lý tổng thể phải đảm bảo sự mềm dẽo, linh hoạt, tái sử dụng cao.

Với chiến lược phát triển của nhà trường, Phòng Quản lý CNTT sẽ tiếp đóng góp vào sự lớn mạnh không ngừng của trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM trong những năm tiếp, tạo cơ sở để đổi mới căn bản giáo dục và đạo tạo đại học tại trường.

Kiến trúc tích hệ thống thông tin quản lý theo SOA

 

Nhằm đảm bảo những yêu cầu trên, hệ thống thông tin quản lý nhà trường được thiết kế và xây dựng trên nền tảng kiến trúc hướng dịch vụ (SOA), mỗi nghiệp vụ được phân tích, chuẩn hóa thành các dịch vụ để xây nên các dịch vụ riêng lẻ trong từng phân hệ của hệ thống, từ đó sẽ được tích và đồng bộ thông qua trục tích hợp ứng dụng ESB (Enterprise Service Bus) nhà trường, tạo nên một hệ thống thông tin quản lý đồng bộ, toàn diện của trường theo kiến trúc SOA.