Căn cứ kế hoạch triển khai công tác quản lý, tạo lập, phân loại hồ sơ hoạt động của các đơn vị, toàn trường, quản lý theo dõi kết luận của Ban lãnh đạo, gửi và tiếp nhận các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ (ticket) giữa các đơn vị trong toàn trường được BGH phê duyệt. Phòng Quản lý CNTT Đã tổ chức chương trìnhTập huấn quản lý hồ sơ, minh chứng hoạt động trên nền tảng Zoom Meeting.

 

Link Down Load Video:

https://drive.google.com/drive/folders/1uCbWRZR-QS8QUKcARfHouh7I2l-bbEw7?usp=sharing

Tập huấn quản lý hồ sơ minh chứng hoạt động
Tập huấn quản lý hồ sơ minh chứng hoạt động
Tập huấn quản lý hồ sơ minh chứng hoạt động
Tập huấn quản lý hồ sơ minh chứng hoạt động
Tập huấn quản lý hồ sơ minh chứng hoạt động
Tập huấn quản lý hồ sơ minh chứng hoạt động