Để chuẩn bị cơ sở vật chất đáp ứng đầy đủ cho đợt thi kết thúc học học phần học kỳ 1 - đợt 2 - Năm học 2023-2024, với số lượng trên 500 ca thi sử dụng phòng máy, tần suất sử dụng 14 phòng máy hiện có của Trường. Phòng Quản lý Công nghệ Thông tin đã tổ chức tổng kiểm tra bảo trì máy tính để chuẩn cho đợt thi này. Sau đây là một số hình ảnh.

Chuẩn bị phòng máy thi KTHP HKI  Đợt 2  Năm học 20232024
Các chuyên viên Phòng chạy bản Demo thử nghiệm các ứng dụng trong kỳ thi
Chuẩn bị phòng máy thi KTHP HKI  Đợt 2  Năm học 20232024
Chuyên viên kiểm tra từng máy để đảm bảo chất lượng​​​​​
Chuẩn bị phòng máy thi KTHP HKI  Đợt 2  Năm học 20232024
Chuyên viên Phạm Hà Anh kiểm tra chất lượng màn hình

 

Chuẩn bị phòng máy thi KTHP HKI  Đợt 2  Năm học 20232024
Các chuyên viên phòng chạy thử các ứng dụng
Chuẩn bị phòng máy thi KTHP HKI  Đợt 2  Năm học 20232024
Chuyên viên kiểm tra các ổ cắm điện