HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỘP THƯ ĐIỆN TỬ SINH VIÊN (Dành cho tân sinh viên)

Thể loại: Hướng Dẫn
Tóm tắt:
Ngày ban hành: 29/08/2023
Danh sách file:
  1. Thông tin Sinh viên

          - Tài khoản email sinh viên có định dạng như sau:

Mã_số_Sinh_viên@st.buh.edu.vn

           - Mật khẩu đăng nhập lần đầu:  số căn cước công dân của sinh viên

                             Password: Số Căn cước công dân của sinh viên