Thực hiện kế hoạch chuyển đổi tên miền từ buh.edu.vn sang tên miền hub.edu.vn, được sự phê duyệt của Thầy Hiệu trưởng, Phòng Quản lý CNTT đã từng bước chuyển đổi hệ thống tên miền website trường, website các đơn vị và email của toàn bộ các đơn vị, email của toàn bộ cán bộ viên chức nhà trường từ miền @buh.edu.vn sang miền @hub.edu.vn.