Cập nhật hồ sơ thông tin người học trên hệ thống LMS

THÔNG BÁO

Cập nhật hồ sơ thông tin người học trên hệ thống LMS

 

Kính gửi: Các em Sinh viên, Anh chị Học viên

 

Để thuận tiện trong công tác học tập, điểm danh, kiểm tra trên hệ thống LMS, Phòng Quản lý CNTT hướng dẫn các em sinh viên, anh chị học viên thực hiện cập nhật thông tin cá nhân trên hệ thống LMS của trường sau:

Phần họ và Tên:

Tên đệm và tên : Chỉ nhập đúng 1 từ là tên của mình

Phần Họ: Nhập họ + tên đệm

Thời gian thực hiện: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/10/2021

Email: Nhập đúng Email trường cấp

Trân trọng thông báo đến các em sinh viên biết và thực hiện đúng quy định.

Những em không cập nhật thông tin, Họ, lót, tên đúng theo quy định phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Trân trọng.