Hiểu một cách đơn giản nhất, Tài chính Ngân hàng là ngành học nghiên cứu về sự vận động và cách thức gia tăng giá trị của dòng tiền, làm sao để sử dụng dòng tiền một cách thông minh và hiệu quả nhất. Giúp người học trả lời các câu hỏi về các hoạt động nghiệp vụ và quản trị của ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; về giao dịch và vận hành của các thị trường tài chính, về cách thức quản lý và ra các quyết định tài chính của các chủ thể. Tài chính Ngân hàng là ngành đào tạo truyền thống và danh tiếng nhất tại BUH, trong đó chuyên ngành Tài chính cũng như các học phần thuộc khối kiến thức tài chính luôn thu hút được sự quan tâm rất lớn của các bạn sinh viên.

Với ý tưởng thiết kế một chương trình đào tạo hiện đại, nắm bắt kịp xu hướng đào tạo mới, chương trình đào tạo Ngành Tài chính Ngân hàng chuyên ngành Tài chính năm 2021 của Khoa Tài chính được thiết kế mở ra cho sinh viên chuyên ngành Tài chính sự lựa chọn 01 trong 02 hướng học tập phù hợp với nhu cầu và năng lực của từng sinh viên: (i) Hướng Tài chính định lượng & Quản trị rủi ro hoặc (ii) Hướng Tài chính & Quản trị doanh nghiệp. Theo đó, sinh viên sau khi hoàn thành khối kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở ngành, sinh viên có thể chọn 01 trong 02 hướng để tiếp tục hoàn thành khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp chuyên ngành Tài chính của mình. Mỗi hướng học tập đều có những học phần / môn học được thiết kế với nội dung phù hợp và hấp dẫn về Tài chính, đặc biệt là những môn học mới được xây dựng tiếp cận ứng dụng công nghệ, ngôn ngữ lập trình và lần đầu tiên được thiết kế giảng dạy dành riêng cho chương trình như Tài chính định lượng, Mô hình tài chính, Định phí bảo hiểm, Quản trị rủi ro bằng định lượng.

Tài chính 40 sự chuyển mình của chuyên gia quản trị và định lượng tài chính trong thời đại số
 

Chương trình đào tạo (CTĐT) chuyên ngành Tài chính của Khoa Tài chính đã được Chứng nhận đánh giá đảm bảo chất lượng cấp Chương trình đào tạo của AUN-QA năm 2019 (Đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường Đại học ASEAN). Đây là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá toàn diện chương trình đào tạo trên nhiều khía cạnh như chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, kết nối giữa nhà trường - sinh viên - doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng của toàn bộ chương trình đào tạo.

Tài chính 40 sự chuyển mình của chuyên gia quản trị và định lượng tài chính trong thời đại số
 
Tài chính 40 sự chuyển mình của chuyên gia quản trị và định lượng tài chính trong thời đại số
 

Môn học tiêu biểu có thể kể đến như:

Hướng Tài chính định lượng & Quản trị rủi ro

    • Phân tích dữ liệu mạng xã hội
    • Giải thuật ứng dụng trong kinh doanh
    • Lập trình Python cho phân tích dữ liệu
    • Tài chính định lượng.
    • Mô hình tài chính (Financial Modelling)
    • Học máy (Machine Learning)
    • Quản trị rủi ro tài chính
    • Định phí bảo hiểm (Actuarial Science)
    • Quản trị rủi ro bằng định lượng 

Hướng Tài chính & Quản trị doanh nghiệp

    • Tài chính công ty đa quốc gia
    • Tài chính hành vi
    • Marketing dịch vụ tài chính
    • Tài chính phái sinh và quản trị rủi ro
    • Quản trị nguồn nhân lực
    • Khởi nghiệp kinh doanh trog thời đại số
    • Quản trị chuỗi cung ứng
    • Ứng dụng và định giá phái sinh nâng cao

Gắn liền với lịch sử 45 năm phát triển của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, chuyên ngành Tài chính thuộc Khoa Tài chính tự hào đã chắp cánh cho ước mơ trở thành chuyên gia tài chính cấp cao của nhiều thế hệ sinh viên. Đội ngũ giảng dạy kinh nghiệm dày dạn, được đào tạo từ các trường đại học hàng đầu về kinh tế trong nước và từ các nước có nền kinh tế và hệ thống giáo dục chất lượng quốc tế như Anh, Mỹ, Đức, Úc, Hà Lan đã đào tạo và cung cấp nhân lực tài chính chất lượng cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội và hòa mình cùng thời đại mới, kỷ nguyên của cách mạng công nghiệp 4.0 với sự hiện diện của Internet vạn vật, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

Tài chính 40 sự chuyển mình của chuyên gia quản trị và định lượng tài chính trong thời đại số
 
Tài chính 40 sự chuyển mình của chuyên gia quản trị và định lượng tài chính trong thời đại số
 

Năm 2022, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (Mã trường: NHS) dành hơn 2300 chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tên ngành: Ngành Tài chính – Ngân hàng

Mã Ngành: 7340201

          Mã tổ hợp môn: A00, D01, D01, D07

Tài chính 40 sự chuyển mình của chuyên gia quản trị và định lượng tài chính trong thời đại số