Thông báo thay đổi tên mạng wifi và mật khẩu truy cập

Hiện nay hệ thống Wifi tại giảng đường B -56 Hoàng Diệu II- Thủ Đức chính thức đưa vào sử dụng. Thực hiện triển khai bộ nhận diện thương hiệu mới của nhà trường. Phòng quản lý CNTT trân trọng thông báo đến quý Anh chị Học viên và Các em Sinh viên toàn trường thông tin truy cập mạng Wifi

Xem tiếp
Hướng dẫn nộp chứng chỉ tiếng Anh, tin học chuẩn đầu vào, đầu ra

Xem tiếp
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO CHO HỌC VIÊN/SINH VIÊN MỚI

Xem tiếp
THÔNG BÁO CẤP HỘP THƯ ĐIỆN TỬ SINH VIÊN HUB

Email @st.buh.edu.vn của sinh viên

Xem tiếp
Tài liệu hướng dẫn sử dụng LMS-HUB dành cho Sinh viên

Xem tiếp
Tài liệu hướng dẫn nộp chứng chỉ tiếng Anh, tin học chuẩn đầu vào, đầu ra

Xem tiếp
Hướng dẫn cập nhật Profile trên LMS

Xem tiếp